Rezerwacja stolika – Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI:

  1. Rezerwacjom w lokalu podlegają tylko i wyłącznie miejsca oznaczone na grafice liczbami. Co oznacza, że na dwa stoliki, lady oraz miejsca w ogrodzie można próbować dostać się z tzw. “ulicy”, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.
  2. Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o wybór stolika o właściwym rozmiarze, dopasowanym do liczby osób.
  3. Rezerwacje są dokonywane na 2 godziny. Jest to na tyle istotne, że po dwóch godzinach zazwyczaj jest już wpisana kolejna. Jeśli potrzebujesz więcej czasu – dokonaj dwóch rezerwacji po sobie (zyskując łącznie 4 godziny). Jest to tym samym maksymalna ilość czasu na jedną rezerwację.
  4. Rezerwacja jest ważna przez 15 minut od wybranej godziny. W przypadku nie pojawienia się w tym czasie, lub nie zgłoszenia telefonicznie spóźnienia – zostaje ona anulowana.
  5. Aby dokonać zmiany rezerwacji (liczba osób, godzina, data, itd.) należy anulować rezerwację i dokonać ją ponownie z właściwymi danymi. 
  6. W przypadku zmiany planów – prosimy o anulowanie rezerwacji poprzez naszą stronę.
  7. Maksymalna liczba osób przy naszym największym stoliku wynosi 11. W przypadku potrzeby rezerwacji na więcej osób prosimy o kontakt mailowy: mezzalians.bistro@gmail.com, choć nie obiecujemy, że będzie taka możliwość.
  8. Do rachunku każdej rezerwacji i grup od 6 osób w górę doliczamy 10% serwisu.
  9. Manager zastrzega sobie prawo do zmiany wybranych stolików.

EN:

RESERVATION RULES:

1. Reservations in the premises are subject only to the places marked on the graphic with numbers. Which means that you can try to get to two tables, counters and places in the garden from the so-called. „street”, without the need to book in advance.

2. Due to the great interest, please choose a table of the right size, adapted to the number of people.

3. Reservations are made for 2 hours. It is so important that after two hours, the next one is usually entered. If you need more time – make two bookings in a row (gaining a total of 4 hours). This is the maximum amount of time per booking.

4. The reservation is valid for 15 minutes from the selected time. If you do not show up within this time, or if you do not report your delay by phone – it will be cancelled.

5. To change your booking (number of people, time, date, etc.) you must cancel your booking and re-book with the correct details.

6. In case of change of plans – please cancel your reservation through our website.

7. The maximum number of people at our largest table is 11. If you need to book for more people, please contact us by e-mail: mezzalians.bistro@gmail.com, although we do not promise that it will be possible.

8. We add 10% service to the bill of each booking and groups of 6 or more people.

9. The manager reserves the right to change selected tables.